Unha viaxe á esencia do litoral de Galicia

Senda dos Faros

A Senda dos Faros concíbese coma un itinerario de algo máis de 1300 quilómetros para descubrir o litoral de Galicia e achegarse ás diversas e heteroxéneas paisaxes que se van percorrendo desde Tapia de Casariego (Asturias) ata a Ponte da Amizade de Goián (Tomiño). Desde os cantís máis altos da Europa continental ata un dos maiores complexos dunares da Península ibérica; desde as zonas máis urbanas de Galicia ata as aldeas rurais tradicionais.

A nosa relación co mar

Os faros constitúen fitos atractivos por moitas razóns, entre elas o seu carisma e singularidade como baluartes do medio litoral e da nosa relación co mar. Por iso constitúen a escusa e o fío condutor das 56 etapas da Senda para percorrer o perímetro costeiro de Galicia. Mais o seu obxecto vai máis aló e aspira a abranguer o descubrimento dos valores xenuínos e identitarios do territorio litoral, fundamentalmente a pé e tamén en bicicleta.